"Vår skog är inte till salu. Vi måste fortsätta att skydda vad våra förfäder har lämnat efter sig till oss. Vi är här för att skydda skogen för våra barns bästa och för deras barns bästa."

Julián Quispe Carbólico Tinkareni Village, Peru.

När du återvinner din förbrukade Brother tonerkassett hos oss så donerar vi till Cool Earth